Aktualności

W miesiącu czerwcu szczególną czcią otaczamy Najświętsze Serce Jezusa. Św. Faustyna miała wielkie nabożeństwo do Serca Jezusowego. Jej mieszkaniem było Serce Jezusa: Przytaczamy kilka cytatów z jej Dzienniczka, abyśmy i my czuli się domownikami Serca Bożego.
„O, jak piękna dusza pokorna; z jej serca wznosi się jak z kadzielnicy woń wszelka i nader miła, i przebija obłoki, i dosięga Boga samego, i napełnia radością Jego Najświętsze Serce. Takiej duszy Bóg nic nie odmawia;” Dz. 1306
„Przyjmij, najlitościwszy Jezu, tę nieudolną ofiarę moją, którą Ci dziś złożyłam wobec nieba i ziemi. Niech Twoje Najświętsze Serce, pełne miłosierdzia, uzupełni, co mi w niej niedostawa, i ofiaruje Ojcu swemu za nawrócenie grzeszników. ” Dz. 1680
Córko moja, patrz w miłosierne serce moje i odbij litość jego we własnym sercu i czynie, abyś ty, która głosisz światu miłosierdzie moje, sama nim płonęła.” Dz. 1688

Jeśli chcesz oddać chwałę, cześć i uwielbienie Jezusowi Eucharystycznemu, zapraszamy Cię do Kiekrza, do kościoła p.w. Św. Michałą Archanioła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Wieczór Uwielbienia – w sobotę -8 czerwca o godz. 19.00.  Św. Siostra Faustyna pisała w Dzienniczku:  „Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale Tego, który mieszka we mnie – jest Eucharystia.

Jezu mój, jak wielkie są niezrozumienia; nieraz gdyby nie Eucharystia, nie miałabym odwagi iść dalej po tej drodze, którąś mi wskazał.” Dz. 90

Zapraszamy wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego na co miesięczną Mszę Św. do Miłosierdzia Bożego- w piątek 7 czerwca w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego:
17.30- różaniec w intencji pokoju na świecie i za ojczyznę
18.00- Msza Św. w intencji uczestniczących w Eucharystii
Po Mszy Św. Adoracja – uwielbienie Miłosiernego Pana
Jezus i my czekamy !

Komunia św. jest mi zapewnieniem, że zwyciężę, i tak bywa. Lękam się dnia, w którym nie mam Komunii św. Ten Chleb mocnych daje mi wszelką siłę do prowadzenia tego dzieła i mam odwagę do pełnienia wszystkiego, czego żąda Pan. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale Tego, który mieszka we mnie – jest Eucharystia.
Jezu mój, jak wielkie są niezrozumienia; nieraz gdyby nie Eucharystia, nie miałabym odwagi iść dalej po tej drodze, którąś mi wskazał.  (Dz. 91)

 Św. Siostra Faustyna miała głęboką pobożność eucharystyczną – za Jej wstawiennictwem prośmy o taką cześć i miłość do Jezusa w Komunii Św. , abyśmy wykorzystywali każdą sytuację i możliwość, by się z NIM połączyć.

 

Matko Boga, Maryjo Najświętsza, Matko moja, Ty w szczególniejszy sposób teraz jesteś Matką moją, a to dlatego, że Syn Twój ukochany jest Oblubieńcem moim, a więc jesteśmy oboje dziećmi Twymi. Ze względu na Syna musisz mnie kochać. Maryjo, Matko moja najdroższa, kieruj moim życiem wewnętrznym, aby ono było miłe Synowi Twojemu. Dz. 240

Tak modliła się św. Siostra Faustyna- uczmy się od niej miłości do najlepszej z Matek – Maryi

Pójdźcie, góry i doliny, szumne lasy i gęstwiny,
Pójdźcie, śliczne kwiaty w rannej porze,
Niechaj zapach wasz jedyny
Wysławia, wielbi, miłosierdzie Boże.

Pójdźcie, ziemi wszystkie śliczności,
Którym człowiek nadziwić się dosyć nie może,
Pójdźcie wielbić Boga w swej zgodności,
Wysławiając niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdź, piękno całej ziemi niezatarte,
I uwielbiaj Stwórcę swego [w] wielkiej pokorze,
Bo wszystko jest w Jego miłosierdziu zawarte,
Wszystko potężnym głosem woła, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Lecz ponad wszystkie te piękności
Milszym jest dla Boga uwielbieniem
Dusza niewinna i pełna dziecięcej ufności,
Która przez łaskę ściśle jednoczy się z Nim.

Dzienniczek 1750

 

Kiedy jednak przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca – Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy także powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną od początku. Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił (J 15, 26-27; 16, 12-15).

Z „Dzienniczka” św. Faustyny
Duch Święty nie mówi do duszy rozproszonej i gadatliwej, ale przemawia przez swe ciche natchnienia do duszy skupionej, do duszy milczącej (Dz. 552).

W najbliższą sobotę, tj. 11. maja odbędzie się kolejne spotkanie grupy Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, działającej przy Sanktuarium Św. Faustyny. Rozpoczęcie modlitwą w Godzinie Miłosierdzia o 15:00.

Serdecznie zapraszamy także nowych zainteresowanych!

Jak każdego 7 dnia miesiąca ( w maju będzie to wtorek) odbędzie się Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny o godz. 18.00 w intencjach osób polecających się naszej modlitwie oraz w intencjach osób uczestniczących w tej Eucharystii. Po niej będziemy uwielbiać Pana w Najświętszym Sakramencie, a na koniec każdy otrzyma indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Mszę św. celebruje i kazanie wygłosi ks. Rafał Pleszewa, proboszcz z Lusowa.

Jezus i my czekamy również na Ciebie!

Tradycyjnie w maju we wszystkich kościołach w Polsce, a nawet przy przydrożnych kapliczkach zbierają się wierni na „Majówki” – nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny ze śpiewem Litanii Loretańskiej. W naszym Sanktuarium w Kiekrzu nabożeństwa majowe są odprawiane  codziennie po Godzinie Miłosierdzia i cichej adoracji o godz. o15:50

ZAPRASZAMY