Aktualności


Wieczorem, kiedy byłam w celi – zapisała w swym „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna –ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). To wydarzenie miało miejsce w celi płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku 22 lutego 1931 roku. Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w Wilnie w 1934 roku pod okiem samej Siostry Faustyny w pracowni Eugeniusza Kazimirowskiego, a wystawiony do publicznej czci po raz pierwszy w Ostrej Bramie w 1935 roku. Od tego czasu powstało wiele obrazów. Najbardziej znany jest łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły z kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Obraz ten powstał pod okiem krakowskiego kierownika duchowego Apostołki Bożego Miłosierdzia – o. Józefa Andrasza SJ, który poświęcił go w święto Miłosierdzia 16 kwietnia 1944 roku. Właśnie na tym wizerunku spełniły się słowa Jezusa wypowiedziane do Siostry Faustyny przy pierwszym objawieniu: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.


Post, to dobry czas na wyciszenie, dłuższą modlitwę a przede wszystkim na słuchanie Słowa Bożego. Taki czas można przeżyć właśnie w Kiekrzu na indywidualnych rekolekcjach z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny. Rekolekcje odbywają się według programu, jaki proponuje kierownik duchowy (siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia) w całkowitym milczeniu, z wyłączeniem telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.
Do dyspozycji : kaplica -Sanktuarium, nocleg, posiłki (według wybranych potrzeb)piękna okolica z z małym jeziorem kierskim ( miejsce objawienia Pana Jezusa Św. Faustynie). Z tych rekolekcji mogą skorzystać wszystkie osoby, które tego pragną. Zgłoszenia prosimy kierować na mailowy: domkiekrz@faustyna.pl

ZAPRASZAMY


Okres Wielkiego Postu skłania do refleksji nad własnym życiem, nad jego celem. Niech w tym pomoże nam niezwykle wymowna wizja św. Siostry Faustyny.

„W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki, i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się – dochodzili do końca, nie spostrzegając, że już koniec. Ale na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść; jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniem i kamienista, a ludzie, którzy nią szli – ze łzami w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia, i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach” (Dz. 153).

Jaki jest cel mojego życia? Którą drogą idę?

Zapraszamy do naszego Sanktuarium na Drogę Krzyżową w każdy piątek o 15.15 i Gorzkie Żale w niedziele również o 15.15 – zaraz po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.

Każdego 7-go dnia miesiąca w Sanktuarium Św. Siostry Faustyny w Kiekrzu (ul. Kierska 10) celebrowane są nabożeństwa ku czci Bożego Miłosierdzia. O godzinie 18:00 sprawowana jest Msza Świętą zbiorowa za wstawiennictwem Św. Siostry Faustyny, a poprzedza ją modlitwa w intencji Ojczyzny, kapłanów i o świętość polskich rodzin. Po Eucharystii będzie krótkie uwielbienie Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie oraz odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencjach, w których sprawowana jest Najświętsza Ofiara oraz osób uczestniczących w nabożeństwie. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymają indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Nabożeństwu będzie przewodniczył oraz okolicznościowe kazanie wygłosi ks. Tomasz Krzysztofiak, ojciec duchowny WSD w Gnieźnie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ MODLITWĘ!

Nasz Dom prowadzimy od ponad 30 lat i jego misją jest pomoc najbardziej potrzebującym i bezbronnym czyli: kobietom w ciąży oraz matkom i ich dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W obecnej chwili działalność Domu została wstrzymana z uwagi na remonty, które rozpoczęłyśmy w ubiegłym roku, a które przerosły nasze możliwości z uwagi na to, że w trakcie rozpoczętych remontów okazało się, że wiele rzeczy, które są niewidoczne po ponad 30 latach eksploatacji bardzo się zużyły i zagrażają bezpieczeństwu. Aby móc jak najszybciej powrócić do prowadzonego dzieła musimy i chcemy spełnić wszelkie wymogi bezpieczeństwa by zapewnić spokojny pobyt mieszkańcom naszego Domu. Zdajemy sobie sprawę,
że o własnych siłach nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom, które przed nami stoją, dlatego też zwracamy się o pomoc, którą możemy nieść wspólnie tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

                   Zgromadzenie sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Kiekrza

Jeśli chcesz, możesz pomóc wpłacając na konto:
Dom Samotnej Matki
ul. Kierska 10
62-090 Kiekrz Rokietnica
tel. /fax: (61) 842-80-04
tel.kom. 507 221 462
e-mail DSM : dsmkiekrz@faustyna.pl Nr konta :41 1020 4027 0000 1402 0396 1364
*Fundacja Kaskada
ul. Poznańska 26 62-800 Kalisz
Nr konta 75 1090 1128 0000 0001 2996 3076
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe Domu Samotnej Matki w Kiekrzu
KRS 0000536080

Tradycyjnie 1 stycznia każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Z „Dzienniczka” wiemy, jak wielką wagę przywiązywała do tego św. Siostra Faustyna. Chciała, aby Ktoś z Nieba w sposób szczególny towarzyszył jej dniom w nowym roku, aby ją wspierał. W czasie medytacji – zapisała – obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: „Jestem twoim patronem, czytaj”. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi zadrgało z radości (Dz. 360).
Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele, goście…, a także internauci na stronie: faustyna.pl. Wraz z Patronem otrzymują przesłanie najczęściej z „Dzienniczka’ św. Siostry Faustyny oraz praktykę miłosierdzia, najczęściej intencję do modlitwy.
Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają pięknie żyć, coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa, objawiającego światu miłosierną miłość Boga.


Na pocztę mailową przyjmowane będą zapisy na indywidualne rekolekcje z Biblią i „Dzienniczkiem” św. Siostry Faustyny. Zapraszane są na nie osoby, które pragną przeżyć spotkanie z Bogiem w czasie pogłębionej modlitwy słowem Bożym i korzystając z duchowego dziedzictwa Apostołki Bożego Miłosierdzia. Rekolekcje odbywają się według programu, jaki proponuje kierownik duchowy (siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia) w całkowitym milczeniu, z wyłączeniem telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. Zainteresowani mogą pisać na adres: kiekrz@faustyna.pl


Każdego 7-go dnia miesiąca w Sanktuarium Św. Siostry Faustyny w Kiekrzu (ul. Kierska 10) celebrowane są nabożeństwa ku czci Bożego Miłosierdzia. O godzinie 18:00 sprawowana jest Msza Świętą zbiorowa za wstawiennictwem Św. Siostry Faustyny , a poprzedza ją modlitwa różańcowa w tym miesiącu -7. Listopada w intencji zmarłych- którym wypraszamy Miłosierdzie Boże oraz w intencji Ojczyzny, kapłanów i o świętość polskich rodzin. Po Eucharystii będzie krótkie uwielbienie Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie oraz odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencjach, w których sprawowana jest Najświętsza Ofiara oraz osób uczestniczących w nabożeństwie. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymają indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Nabożeństwu będzie przewodniczył oraz okolicznościowe kazanie wygłosi ks. Andrzej Nowicki, ojciec duchowny WSD w Gnieźnie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ MODLITWĘ!

 

Jak informowałyśmy jakiś czas temu, 13-14 października odbyła się Konferencja Przedsiębiorców Katolickich, którzy zawierzyli swoje życie i firmy Bogu. Zostałyśmy zaproszone na sobotni wieczór na bankiet, aby opowiedzieć o naszym Sanktuarium, opowiedzieć o naszych pragnieniach i potrzebach związanych z tym miejscem. Tak też się i stało🙂 Było to dla nas niesamowite doświadczenie. Poznałyśmy ludzi o niezwykłej wierze, ale także odwadze świadczenia w swoich środowiskach o Bogu i zawierzenia Mu swego życia i wszystkiego, co robią. Mamy nadzieję, że zafascynowałyśmy Państwa orędziem miłosiernego Pana, Jego pełnym miłości spojrzeniem, oraz zachęciłyśmy do poznania kierskiego Sanktuarium (gdyż wielu z Was jeszcze tu nie było).
Dziękujemy ks. Rafałowi Ostrowskiemu za zaproszenie nas na to spotkanie, a szczególnie za udostępnienie nam możliwości opowiedzenia o naszym kierskim Sanktuarium i o Domu Rekolekcyjnym, który prowadzimy i do którego serdecznie zapraszamy. 🙂🙂🙂

Latem w 1929 r. przyjechała na kilka miesięcy do Domu Miłosierdzia do Kiekrza koło Poznania św. s. Faustyna Kowalska. Zastępowała chorą siostrę pracując w kuchni. Pewnego wolnego dnia wyszła nad Małe Jezioro Kierskie. Tutaj objawił się jej Pan Jezus. Zdarzenie to jest opisane w Dzienniczku świętej pod nr 158.
W jednym dniu po południu poszłam przez ogród i stanęłam nad brzegiem jeziora, i długą chwilę zamyśliłam się nad tym żywiołem. Nagle ujrzałam przy sobie Pana Jezusa, który mi rzekł łaskawie: „To wszystko dla ciebie stworzyłem, oblubienico Moja, a wiedz o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co ci przygotowałem w wieczności”. Dusza moja została zalana tak wielką pociechą, że pozostałam tam do wieczora, a zdało mi się, że jestem krótką chwilę. Dzień ten miałam wolny i przeznaczony na jednodniowe rekolekcje, więc miałam zupełną swobodę oddać się modlitwie. O, jak Bóg jest nieskończenie dobry, ściga nas swoją dobrocią. Najczęściej zdarza się, że udziela mi Pan największych łask wtenczas, kiedy ja się wcale ich nie spodziewam.
Obecnie w miejscu tego objawienia stoi krzyż oraz kamienny ołtarz. Już nadszedł czas aby i w Wielkopolsce uczczono Miłosierdzie Boże wyrażone w łasce objawienia się św. Faustynie tak, jak na to zasługuje!
Tworzenie kierskiego Centrum Bożego Miłosierdzia rozpocznijmy od wybudowania odpowiedniego miejsca na celebrację Eucharystii w miejscu Objawienia na brzegu jeziora.

Sanktuarium św. Siostry Faustyny
62-090 Kiekrz Rokietnica, ul. Kierska 10
Nr konta: 17 1020 4900 0000 8202 3310 0174
Tytuł: kaplica nad jeziorem