Aktualności – Archiwum

 Zapraszamy na Mszę św. z homilią pod przewodnictwem ks. Piotra Szymańskiego, który wprowadza nas do poznania Boga objawiającego się   człowiekowi przez najbliższe trzy dni. Natomiast w sobotę po Mszy św. zapraszamy na program słowno muzyczny pt. Polskę szczególnie umiłowałem  w wykonaniu zespołu  Chlodowska Mazelonka z Chludowa,pod kierownictwem  Aliny Forysiak.

Łaską , która ukazała się światu jest Jezus, narodzony z Maryi Dziewicy, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. Wszedł On w naszą historię, dzielił naszą drogę. Przyszedł,aby nas wyzwolić z ciemności i dać nam światło.

Życzymy by to światło – Jezus Chrystus pomagał nam odróżniać dobro od zła i wybierać drogę prowadzącą do życia.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje wszystkim współpracownikom , dobroczyńcom i ofiarodawcom.  Wspólnie uczestniczymy w misji

 

Zapraszamy dziś- 28 lutego do wspólnej modlitwy za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich w Sanktuarium św Siostry Faustyny :  15.00 – Msza św. a następnie Droga  Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, 17.30 -Różaniec z rozważaniami

Zapraszamy na nocne czuwanie  w intencji dzieci i młodzieży w Sanktuarium św. Faustyny. W dniu z 7/8 marca po Mszy św. o godz 18.00 do 7.00 rano  będzie odmawiany Różaniec. Niszczącej sile zła szerzącej się w świecie  może się przeciwstawić tylko Matka Boża z ludźmi , którzy przyjmują Jej wezwanie do modlitwy ,ofiary i pokuty.

Siostra Faustyna napisała:”Na drugi dzień po Komunii świętej usłyszałam głos: Córko Moja, patrz w przepaść miłosierdzia Mojego i oddaj temu miłosierdziu Mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób: zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaści miłosierdzia Mojego. Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę, córko Moja. W święto Moje – w święto Miłosierdzia – będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię. Dz 206

Życzymy obfitości łask w tym szczególnym dniu.

Program nabożeństw w Niedzielę Miłosierdzia w naszym Sanktuarium  jest następujący: Msza św – 8.00 oraz 12.30 transmitowana na www.facobook.com/ParafiaPoznanKiekrz/,której przewodniczy ks. Marian Antoniewicz. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od  godz.15.00  do 18.00

Zapraszamy na nocne czuwanie Z MARYJĄ W SERCU I RÓŻAŃCEM W RĘKU w intencji Kapłanów ,które  rozpocznie się 7 grudnia  Msza św. o godzinie 18.00 a zakończy się 8 grudnia  Mszą św. o godzinie 8.00

Wspólnota Sióstr Matki Bożej  Miłosierdzia z Sanktuarium św. Siostry Faustyny  serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniach i przeżyciu Święta Miłosierdzia. Swoją wdzięczność wyrażamy w codziennej modlitwie w Godzinie Miłosierdzia oraz w comiesięcznej Mszy św. sprawowanej w intencjach ofiarodawców i dobroczyńców domu zakonnego i Domu Samotnej Matki.

2 lutego 2019 r., Ofiarowanie Pańskie – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

w tym roku obchodzony pod hasłem “W służbie wiary i powołania”.

Papież Franciszek z tej okazji powiedział m.in.: “Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego.”

Plan świętowania Dnia Życia Konsekrowanego  w naszym Sanktuarium  z między parafialną grupą wiernych z Rokietnicy, Soboty i Cerekwicy

18.00 Msza św. adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa zakończona Apelem Jasnogórskim o 21.00

 

Czas  Bożego Narodzenia jest czasem wyjątkowym . Oto Maryja wydaje na świat Dziecię, które z Ducha Świętego zostało poczęte po to , aby mógł wypełnić się miłosierny plan Ojca względem ludzkości. Życzymy, aby  ten czas  odkrywania na nowo łaski danej nam od Boga w Osobie Jezusa Chrystusa  był : pogłębieniem wiary na wzór Maryi, która nie pojmując zaufała Słowu, stając się pośredniczką  Bożego Zbawienia dla całej ludzkości. Otwartości serca na wzór pastuszków,którzy przyjmując prawdę o Dobrej Nowinie wysławiali Boga za wszystko co  słyszeli i widzieli, oraz prawdziwej pokory na wzór Mędrców, którzy w Małej Dziecinie uznali Króla Królów i  z wielką pokora oddali  Jemu najcenniejsze dary.  A  każdy  dzień  Nowego  Roku 2019 niech będzie  jednym wielkim uwielbieniem Boga, wraz z Maryją za  dar Miłości względem nas .

„W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mojego,wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliża do źródła Miłosierdzia Mojego (…) w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” . Dz 699.

 W Sanktuarium św. Faustyny w Kiekrzu Święto Miłosierdzia poprzedzi Triduum, które poprowadzi  O. Jonasz Sowiński w dniach od 25-27 kwietnia .Msza św. sprawowana będzie o godzinie 18.00.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego uroczystej Eucharystii o 12.00 przy ołtarzu polowym nad „Małym Jeziorem Kierskim”, czyli w miejscu objawienia Jezusa Apostołce Bożego Miłosierdzia, przewodniczyć będzie ks. Rafał Krakowiak . Poprzedzi ją procesja z relikwiami św. Faustyny z placu klasztornego nad Małe Jezioro Kierskie. W Sanktuarium Msza św. o godzinie 8.00 i 15.30, natomiast o godzinie 15.00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.