Aktualności – Archiwum

31 grudnia o 24:00 w Sanktuarium Św. Siostry Faustyny w Kiekrzu będzie odprawiona pierwsza Msza Święta już w nowym roku, zwana Pasterką Noworoczną.

Serdecznie zapraszamy.

Po Mszy Świętej losowanie patronów na Nowy, 2022 Rok.

W najbliższą sobotę, tj. 26 lutego odbędzie się kolejne spotkanie grupy Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, działającej przy Sanktuarium Św. Faustyny. Rozpoczęcie modlitwą w Godzinie Miłosierdzia o 15:00.

Serdecznie zapraszamy.

 

Kolędy i pastorałki tworzą niepowtarzalny klimat okresu Bożego Narodzenia, pomagając w modlitwie, kontemplacji i przeżywaniu tajemnicy miłosierdzia Bożego, objawionego we wcieleniu i narodzeniu Syna Bożego.

Nabożeństwa połączone ze śpiewem kolęd w Sanktuarium Św. Faustyny codziennie o 17:00, w  niedzielę o 15:45.

Tradycyjnie 1 stycznia jak każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbyło się losowanie rocznych Patronów (o tej tradycji wspomina już w swim Dzienniczku Św. Faustyna – Dz. 360).

Dla tych, którym nie udało się przyjechać tego dnia do naszego Kierskiego Sanktuarium zapraszamy do wylosowania patrona na stronie www.faustyna.pl.  

Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają pięknie żyć i kochać, byśmy stawali się świadkami Miłosiernego Jezusa w naszej codzienności.

Zapraszamy wszystkich do Sanktuarium Św. Siostry Faustyny na wspólną modlitwę różańcowa o pokój na Ukrainie i na całym świecie. Od poniedziałku do soboty po nieszporach około 17:20.

 

Tak o tajemnicy wcielenia i narodzenia Syna Bożego pisała św. Faustyna. W sposób poetycki pięknie wyraził to Franciszek Karpiński w polskiej kolędzie:

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami.
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami
.

Bóg nieskończony i wieczny przyjął ludzkie ciało i stał się człowiekiem. Żadna religia na świecie nie ma takiego boga, który jest Stwórcą i Panem wszystkiego, co istnieje, który jest nieskończony, jeden, święty, transcendentny, wszechmocny i wszechwiedzący, niepojęty przez żaden rozum ludzki ani anielski, a równocześnie w swoim Synu w ludzkim ciele tak bliski człowiekowi. Kontemplacja miłosierdzia Bożego w tej tajemnicy zachwyca i przynosi niewypowiedzianą radość, bo Bóg zamieszkał z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone (Dz. 1745).

Ja z miłości ku tobie zstąpiłem z nieba, dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i dla ciebie stworzyłem niebiosa – powiedział Jezus do św. Faustyny i te słowa adresuje do każdego człowieka.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i nowego 2022 roku, wszystkim Dobrodziejom, Ofiarodawcom, naszym sąsiadom i bliskim oraz osobom, którzy na różne sposoby wspierają nasze Kierskie Sanktuarium i Dom Samotnej Matki, życzymy nieustannego odkrywania obecności Emmanuela – Boga z nami – dostrzegania przejawów Jego miłosiernej miłości we wszystkich okolicznościach życia i wspólnego z Nim przeżywania swojej codzienności. Życzymy także doczesnych dobrodziejstw, aby sprawiały radość oraz prowadziły do większej miłości Boga i ludzi. Niech nowy 2022 rok będzie bogaty w łaskę Boga i miłosierdzie świadczone potrzebującym. Modlitwą obejmujemy Wszystkich, którym składamy te życzenia. Niech dobry Bóg Wam błogosławi.

Siostry z kierskiej wspólnoty

Zapraszamy do Sanktuarium Św. Siostry Faustyny w Kiekrzu na uroczystą Pasterkę odprawioną o północy z 24/25 grudnia. Jest to pierwsza Eucharystia z uroczystości Bożego Narodzenia, która upamiętnia oczekiwanie i modlitwę betlejemskich pasterzy, spieszących powitać narodzonego w ludzkim ciele Syna Bożego.

Doświadczenia mistyczne św. Siostry Faustyny, zapisane w „Dzienniczku” przybliżają tę niezwykle radosną tajemnicę przyjścia Jezusa na ziemię i zamieszkanie w czystych sercach. Kiedy wyszła Msza Święta – zapisała Siostra Faustyna – zaraz mnie zaczęło ogarniać wewnętrzne skupienie, radość zalała mi duszę. W czasie ofiarowania ujrzałam Jezusa na ołtarzu, piękności nieporównanej. Dziecię to przez cały czas patrzyło się na wszystkich, wyciągając swoje rączęta (Dz. 347). Po Komunii Świętej – napisała w kolejnym tekście – usłyszałam te słowa: „Ja zawsze jestem w sercu twoim, nie tylko w chwili, kiedy Mnie przyjmujesz w Komunii świętej, ale zawsze”. W radości wielkiej przeżywałam Święta te (Dz. 575). Tej radości, płynącej z obecności Boga w naszych duszach, życzymy wszystkim w czasie Pasterki, przez całe Święta i w każdym dniu Nowego Roku!

Od 16 grudnia we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i w naszym kierskim Sanktuarium Św. Faustyny, trwa nowenna do Dzieciątka Jezus. Tradycyjnie śpiewane antyfony i odmawiana Litania do Dzieciątka Jezus stanowią bezpośrednie duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.

Nowenna w kierskim Sanktuarium codziennie o 17:30, a w niedzielę o 15:50.

Nabożeństwo poprzedzone jest Adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy, która rozpoczyna się po prowadzonej modlitwie w Godzinie Miłosierdzia (ok. 15:20)

 

 

Roraty – tak nazywana jest Msza św. wotywna do Najświętszej Maryi Panny, odprawiana w Adwencie. Nazwa „Mszy św.” pochodzi od słów introitu, który zaczyna się od słów: rorate caeli desuper – spuśćcie rosę niebiosa. Przy ołtarzu pali się wówczas „roratka” – świeca ozdobiona białą wstęgą, symbolizująca Maryję, a wierni trzymają w dłoniach zapalone świece, które rozświetlają mroki świątyni i są znakiem oczekiwania na przyjście Chrystusa.

W Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny w Kiekrzu Msza Święta roratnia celebrowana jest w poniedziałki, środy, piątki i soboty o godzinie 6:30.