Aktualności – Archiwum

 

„Radością jesteś, Maryjo, bo przez Ciebie Bóg zszedł na ziemię i do serca mego”. (Dz. 40)

Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej do Sanktuarium Św. Siostry Faustyny w Kiekrzu, w dniach 4-5 października.

Siostry z kierskiej wspólnoty

Poniżej program nawiedzenia obrazu w naszym Sanktuarium.

 

 

 

” Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem”. (Dz. 1588)

Serdecznie zapraszamy do Kiekrza koło Poznania na wspólne świętowanie Uroczystości Świętej Faustyny, które w tym roku odbędzie się 3 października.

Plan uroczystości:

11:45 – Litania do Św. Siostry Faustyny

12: 00 – Uroczysta Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. Bp. Grzegorza Balcerka

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i koronka do Bożego Miłosierdzia.

15:00 – Godzina Miłosierdzia z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

Uroczystość poprzedzi TRIDUUM od czwartku 30.09 – do soboty 2.10. Msze święte z okolicznościową homilią poprowadzi w naszym Sanktuarium o. Ambroży Okraya, OFM.

 

* Ze względów logistycznych (ponieważ 4-5 października będzie w naszym Sanktuarium nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej) uroczystość odbędzie się na placu przy Sanktuarium Św. Faustyny, ul. Kierska 10.

5 sierpnia, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przeżywa swoje święto patronalne, oddając cześć swej Patronce – Matce Wcielonego Miłosierdzia. W tym dniu tradycyjnie ponawiany jest akt elekcji Maryi na niebieską przełożoną generalną Zgromadzenia, który po raz pierwszy siostry odmówiły w 1937 roku. Święta Siostra Faustyna zanotowała w „Dzienniczku”: Pod koniec tego [aktu] ujrzałam Najświętszą Pannę, która mi rzekła: O jak miły mi jest hołd miłości waszej. I w tej chwili okryła swym płaszczem wszystkie siostry naszego Zgromadzenia. Prawą ręką przytuliła do siebie matkę generalną Michaelę, a lewą ręką mnie, a wszystkie siostry były u Jej stóp osłonięte Jej płaszczem. – Wtem rzekła Matka Boża: Każdą, która wytrwa w gorliwości aż do śmierci w Zgromadzeniu Moim, minie ogień czyśćcowy (Dz. 1244).

W tym dniu przypada rocznica poświęcenia bazyliki Santa Maria Maggiore, najstarszego na Zachodzie kościoła poświęconego Najświętszej Maryi Pannie. Papież Sykstus III dla uczczenia zakończenia bardzo burzliwego soboru w Efezie (431), na którym ogłoszono dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi (Theotokos), wprowadził święto Matki Syna Bożego, które najpierw obchodzono w samej bazylice, a z czasem kolejni papieże rozszerzyli je na cały Kościół. Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym Kościoła wpisane jest wspomnienie Matki Bożej Śnieżniej, upamiętniające cud związany z powstaniem bazyliki, i ta nazwa funkcjonuje w świadomości wiernych. Zapomniana została więc pierwsza okoliczność obchodzenia tego święta Maryi jako Matki Syna Bożego – Wcielonego Miłosierdzia. Więcej informacji o Maryi Matce Miłosierdzia, Jej tytule, kulcie oraz ikonografii w Kościele i w Zgromadzeniu w linku: Matka Boża Miłosierdzia.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjno-modlitewne Faustinum, które odbędzie się 19 września br.

Rozpoczynamy modlitwą w Godzinie Miłosierdzia.

 

Zapraszamy na nocne czuwanie  w intencji dzieci i młodzieży w Sanktuarium św. Faustyny. W dniu z 7/8 marca po Mszy św. o godz 18.00 do 7.00 rano  będzie odmawiany Różaniec. Niszczącej sile zła szerzącej się w świecie  może się przeciwstawić tylko Matka Boża z ludźmi , którzy przyjmują Jej wezwanie do modlitwy ,ofiary i pokuty.

Zapraszamy dziś- 28 lutego do wspólnej modlitwy za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich w Sanktuarium św Siostry Faustyny :  15.00 – Msza św. a następnie Droga  Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, 17.30 -Różaniec z rozważaniami

Zapraszamy na nocne czuwanie Z MARYJĄ W SERCU I RÓŻAŃCEM W RĘKU w intencji Kapłanów ,które  rozpocznie się 7 grudnia  Msza św. o godzinie 18.00 a zakończy się 8 grudnia  Mszą św. o godzinie 8.00

2 lutego 2019 r., Ofiarowanie Pańskie – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

w tym roku obchodzony pod hasłem “W służbie wiary i powołania”.

Papież Franciszek z tej okazji powiedział m.in.: “Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego.”

Plan świętowania Dnia Życia Konsekrowanego  w naszym Sanktuarium  z między parafialną grupą wiernych z Rokietnicy, Soboty i Cerekwicy

18.00 Msza św. adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa zakończona Apelem Jasnogórskim o 21.00

 

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Małżeństwu i Rodzinie działające przy Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu oferuje pomoc w zakresie psychoterapii i doradztwa. Korzystają z tej pomocy małżeństwa, które doświadczają trudności lub nie radzą sobie z problemami przeżywanymi w relacji ze współmałżonkiem i szukają pomocy, uwzględniającej relację z Panem Bogiem. Pomoc świadczona w formie terapii indywidualnej i grupowej, która prowadzona jest w oparciu o wartości chrześcijańskie i uwzględnia osobową relację człowieka z Bogiem.

Pomoc oferowana jest w zakresie:

  • Trudności małżeńskich wynikających z przenoszenia do związku destrukcyjnych schematów z dzieciństwa;
  • Uzależnienia w małżeństwie;
  • Niedojrzałości współmałżonków;
  • Trudności w komunikacji;
  • Trudności w zaspakajaniu potrzeb w małżeństwie;
  • Trudności we wzajemnym wspieraniu się;
  • Trudności w zawieraniu kontraktów małżeńskich, szukaniu kompromisów i rozwiązywaniu problemów;
  • Trudności związanych z pożyciem małżeńskim.

Celem terapii grupowej jest pogłębienie relacji z Bogiem w obliczu doświadczanych problemów w małżeństwie i kształtowanie pokory. Nawiązuje do programu dwunastu kroków „Wreszcie żyć” ks. Romualda Jaworskiego. Terapia rozpoczyna się Mszą św. i jest prowadzona przez psychoterapeutę w małych grupach (do 10 osób). Spotkania odbywają się w poniedziałki, co dwa tygodnie (19.00-21.00). Program obejmuje dwanaście spotkań.

 Można się zapisywać pod nr tel.: 603 758 990. ZAPRASZAMY!