Aktualności – Archiwum

We wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 29 listopada rozpoczyna się duchowe przygotowania do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: wspólnie odprawiana jest nowenna złożona z antyfon i Litanii Loretańskiej. Niezależnie od wspólnotowej nowenny siostry starają się złożyć jakiś dar Matce Miłosierdzia właśnie na to święto.  Święta Siostra Faustyna dodatkowo odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 „Zdrowaś Maryjo…” poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi. Sama przyznała: Dla chcącego – nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku. Ale dla uczczenia Niepokalanej nic nie ma za wiele (Dz. 1413).

W Sanktuarium Świętej Faustyny w Kiekrzu nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odprawiana jest w ramach wieczornego nabożeństwa.

W Sanktuarium Św. Faustyny w Kiekrzu oraz we wszystkich kaplicach naszego Zgromadzenia w listopadzie, w ramach wieczornego nabożeństwa, odmawiany jest różaniec w intencji zmarłych. Za m.in. wspólne odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny w Polsce można uzyskać też za odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa, to wielkie dobro, jakie można na ziemi ofiarować tym, którzy już z niej odeszli i oczekują naszej pomocy, bo sami sobie pomóc nie mogą. Miłosierdzie świadczone zmarłym – jak każde dobro czynione innym – jest także bogactwem tych, którzy je czynią.

Pierwszy dzień listopada obchodzony jest w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia nie tylko jako dzień, w którym Kościół oddaje cześć wszystkim Świętym, ale także jako rocznica powstania Zgromadzenia w Polsce. Tego dnia 1862 roku abp Zygmunt Szczęsny Feliński poświęcił kaplicę i pierwszy Dom Miłosierdzia w Warszawie przy ul. Żytniej. Siostry w tym dniu w sposób szczególny wracają do początków historii swego Zgromadzenia. Wspominają jego założycielkę m. Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką, która przyjęła zaproszenie abp. Szczęsnego Felińskiego i przybyła do Warszawy, by „upadłym” kobietom pomagać w powrocie do godnego życia, zakładając dzieło na wzór Domu Miłosierdzia w Laval (Francja), skąd zaczerpnęła wzory do pracy apostolskiej i życia zakonnego. Wraz z całym Kościołem siostry czczą też wszystkich, którzy osiągnęli cel swego życia – zjednoczenie z Bogiem na wieki. W ich gronie jest wyniesiona do chwały ołtarzy znana w całym świecie apostołka Bożego Miłosierdzia, św. Siostra Faustyna Kowalska – duchowa współzałożyciela Zgromadzenia, św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński, a także zmarłe siostry, wychowanki, apostołowie Bożego Miłosierdzia ze stowarzyszenia „Faustinum”, którzy uczestniczyli w misji Zgromadzenia poprzez uobecnianie w świecie miłosiernej miłości Boga swym życiem, czynem, słowem i modlitwą. W tym dniu siostry dziękują za „wczoraj” Zgromadzenia, powierzają Bożemu Miłosierdziu  jego „teraz” i „przyszłość”, by w niej wypełniły się wszystkie Boże plany.

 

„Radością jesteś, Maryjo, bo przez Ciebie Bóg zszedł na ziemię i do serca mego”. (Dz. 40)

Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej do Sanktuarium Św. Siostry Faustyny w Kiekrzu, w dniach 4-5 października.

Siostry z kierskiej wspólnoty

Poniżej program nawiedzenia obrazu w naszym Sanktuarium.

 

 

 

” Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem”. (Dz. 1588)

Serdecznie zapraszamy do Kiekrza koło Poznania na wspólne świętowanie Uroczystości Świętej Faustyny, które w tym roku odbędzie się 3 października.

Plan uroczystości:

11:45 – Litania do Św. Siostry Faustyny

12: 00 – Uroczysta Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. Bp. Grzegorza Balcerka

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i koronka do Bożego Miłosierdzia.

15:00 – Godzina Miłosierdzia z Koronką do Miłosierdzia Bożego

 

Uroczystość poprzedzi TRIDUUM od czwartku 30.09 – do soboty 2.10. Msze święte z okolicznościową homilią poprowadzi w naszym Sanktuarium o. Ambroży Okraya, OFM.

 

* Ze względów logistycznych (ponieważ 4-5 października będzie w naszym Sanktuarium nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej) uroczystość odbędzie się na placu przy Sanktuarium Św. Faustyny, ul. Kierska 10.

5 sierpnia, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przeżywa swoje święto patronalne, oddając cześć swej Patronce – Matce Wcielonego Miłosierdzia. W tym dniu tradycyjnie ponawiany jest akt elekcji Maryi na niebieską przełożoną generalną Zgromadzenia, który po raz pierwszy siostry odmówiły w 1937 roku. Święta Siostra Faustyna zanotowała w „Dzienniczku”: Pod koniec tego [aktu] ujrzałam Najświętszą Pannę, która mi rzekła: O jak miły mi jest hołd miłości waszej. I w tej chwili okryła swym płaszczem wszystkie siostry naszego Zgromadzenia. Prawą ręką przytuliła do siebie matkę generalną Michaelę, a lewą ręką mnie, a wszystkie siostry były u Jej stóp osłonięte Jej płaszczem. – Wtem rzekła Matka Boża: Każdą, która wytrwa w gorliwości aż do śmierci w Zgromadzeniu Moim, minie ogień czyśćcowy (Dz. 1244).

W tym dniu przypada rocznica poświęcenia bazyliki Santa Maria Maggiore, najstarszego na Zachodzie kościoła poświęconego Najświętszej Maryi Pannie. Papież Sykstus III dla uczczenia zakończenia bardzo burzliwego soboru w Efezie (431), na którym ogłoszono dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi (Theotokos), wprowadził święto Matki Syna Bożego, które najpierw obchodzono w samej bazylice, a z czasem kolejni papieże rozszerzyli je na cały Kościół. Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym Kościoła wpisane jest wspomnienie Matki Bożej Śnieżniej, upamiętniające cud związany z powstaniem bazyliki, i ta nazwa funkcjonuje w świadomości wiernych. Zapomniana została więc pierwsza okoliczność obchodzenia tego święta Maryi jako Matki Syna Bożego – Wcielonego Miłosierdzia. Więcej informacji o Maryi Matce Miłosierdzia, Jej tytule, kulcie oraz ikonografii w Kościele i w Zgromadzeniu w linku: Matka Boża Miłosierdzia.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjno-modlitewne Faustinum, które odbędzie się 19 września br.

Rozpoczynamy modlitwą w Godzinie Miłosierdzia.

 

Zapraszamy na nocne czuwanie  w intencji dzieci i młodzieży w Sanktuarium św. Faustyny. W dniu z 7/8 marca po Mszy św. o godz 18.00 do 7.00 rano  będzie odmawiany Różaniec. Niszczącej sile zła szerzącej się w świecie  może się przeciwstawić tylko Matka Boża z ludźmi , którzy przyjmują Jej wezwanie do modlitwy ,ofiary i pokuty.

Zapraszamy dziś- 28 lutego do wspólnej modlitwy za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich w Sanktuarium św Siostry Faustyny :  15.00 – Msza św. a następnie Droga  Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, 17.30 -Różaniec z rozważaniami

Zapraszamy na nocne czuwanie Z MARYJĄ W SERCU I RÓŻAŃCEM W RĘKU w intencji Kapłanów ,które  rozpocznie się 7 grudnia  Msza św. o godzinie 18.00 a zakończy się 8 grudnia  Mszą św. o godzinie 8.00