Aktualności – Archiwum

Niedzielę Miłosierdzia w Sanktuarium św. Faustyny w Kiekrzu poprzedzi Triduum zatytułowanie „Spotkanie przy studni”, które poprowadzi ks. Piotr Szymański. W ramach tego Triduum od 20 do 22 kwietnia Msza św. sprawowana będzie o godzinie 18.00.

W Niedzielę Miłosierdzia uroczystej Eucharystii o 12.00 przy ołtarzu polowym nad „Małym Jeziorem Kierskim”, czyli w miejscu objawienia Jezusa Apostołce Bożego Miłosierdzia, przewodniczyć będzie ks. dr Szymon Stułkowski (oprawa muzyczna – zespół „Getsemani”). Poprzedzi ją procesja z relikwiami św. Faustyny z placu klasztornego nad Małe Jezioro Kierskie. W Sanktuarium Msza św. o godzinie 8.00 i 15.30, natomiast o godzinie 15.00 – modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

18 lutego br. w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu s. Cherubina dziękować będzie za 60 lat profesji zakonnej. Mszy św. jubileuszowej o godzinie 12.00 przewodniczyć będzie krewny Jubilatki ks. dr Adam Miastkowski, sędzia Sądu Metropolitalnego Białostockiego i przewodniczący Kolegium Duszpasterzy Akademickich. W uroczystości jubileuszowej uczestniczyć będą także delegacje sióstr z innych domów Zgromadzenia.

 

plakat

W roku szkolnym 2016/2017 Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o św. Siostrze Faustynie dla uczniów gimnazjum, liceum i technikum. Konkurs jest wyrazem wdzięczności za dar jej życia i Jezusowe orędzie Miłosierdzia, które przekazała światu, za Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, którym patronowała.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i misji św. Siostry Faustyny, pogłębienie wiedzy o nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego w formach, które przekazała, oraz kształtowanie postawy ufności względem Boga i miłosierdzia wobec bliźnich.

W Konkursie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które zgłosiły swój udział do 30 listopada bieżącego roku przez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie: www.konkurs.faustyna.pl Etap szkolny przeprowadzony będzie w dniach 12-13 stycznia 2017 roku, natomiast 28 lutego – etap rejonowy. Ostatni etap Konkursu, który wyłoni laureatów, odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 7 kwietnia 2017 roku. Na laureatów Konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. indeksy na kilka wyższych uczelni w Polsce.

Honorowy patronat nad Konkursem objął rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, a patronat medialny 20 redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych.

Więcej informacji na stronie: www.konkurs.faustyna.pl

8 stycznia 2017 roku, w Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu koło Poznania, w godzinach 16.00-18.00 siostry organizują wspólne kolędowanie, na które zapraszają wszystkich, a szczególnie rodziny. Siostry proszą o zgłoszenie swojego udziału  do 7 stycznia na numer telefonu: 510 667 337.

Po Bożym Narodzeniu rozpoczął się czas duszpasterskiej kolędy w parafiach. Obejmuje ona również klasztory. Niezależnie od kolędy parafialnej, która wypada w różnych terminach, w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) tradycyjnie odbywa się kolęda klasztorna. Wówczas kapłani pełniący posługę kapelanów w towarzystwie „kolędników” obchodzą wszystkie miejsca w klasztorze: salę Zgromadzenia i inne pomieszczenia wspólnego użytku, cele zakonne, pracownie, pokoje gościnne…, by je na nowo skropić święconą wodą, napełnić dymem kadzidła i przez modlitwę uprosić Boże błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców oraz gości na kolejny rok życia i posługi apostolskiej.

 

wigilia

Samo słowo: vigilia oznacza czuwanie. Temu czuwaniu towarzyszy modlitwa, post i inne umartwienia, podejmowane z miłości do Jezusa, jako bezpośrednie przygotowanie do świętowania Jego narodzenia w ludzkim ciele. Zgodnie z tradycją chrześcijańską wraz z „pierwszą gwiazdką na niebie” (nawiązującą symbolicznie do Gwiazdy Betlejemskiej, która zwiastowała narodziny Jezusa), w domach, klasztorach, w różnych wspólnotach wszyscy zasiadają do wieczerzy wigilijnej. Łamany na niej opłatek w polskich rodzinach i składane sobie wzajemnie życzenia są okazją do wybaczenia i pojednania, tworzą klimat miłości, w której obecny jest sam Bóg. Święta Siostra Faustyna opisała w „Dzienniczku” kilka Wigilii. W czasie ostatniej, którą przeżywała w 1937 roku w Krakowie, napisała: Przed wieczerzą weszłam na chwilę do kaplicy, aby się podzielić w duchu opłatkiem z osobami kochającymi i drogimi dla serca, a jednak z daleka. Najpierw pogrążyłam się w głębokiej modlitwie i prosiłam Pana o łaski dla nich, a później dla każdej szczególnie. Jezus dał mi poznać, jak bardzo mu się to podoba, a duszę moją napełniła jeszcze większa radość, że Bóg kocha szczególnie tych, których my kochamy. Kiedy weszłam do refektarza, podczas czytania cała moja istota została pogrążona w Bogu. Wewnętrznie widziałam spojrzenie Boga na nas z wielkim upodobaniem. Pozostałam sam na sam z Ojcem Niebieskim. W tej to chwili poznałam głębiej trzy Boskie Osoby, które całą wieczność kontemplować będziemy, a po milionach lat poznamy, żeśmy dopiero zaczęli swoją kontemplację. O, jak wielkie jest miłosierdzie Boże, że dopuszcza człowieka do takiego wielkiego udziału w swym Boskim szczęściu, ale zarazem, jak wielki ból przenika me serce, że wiele dusz wzgardziło tym szczęściem (Dz. 1438-1439). Niech Bóg znajdzie miejsce w każdym domu, przy każdym wigilijnym stole i w każdym ludzkim sercu! Bo tylko w Nim, w Jego miłosierdziu świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!

Ja z miłości ku tobie zstąpiłem z nieba, dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i dla ciebie stworzyłem niebiosa – powiedział Jezus do św. Faustyny i te słowa adresuje do każdego człowieka. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku wszystkim Współpracownikom, Dobrodziejom, Ofiarodawcom życzymy nieustannego odkrywania obecności Emmanuela – Boga z nami – dostrzegania przejawów Jego miłosiernej miłości we wszystkich okolicznościach życia i wspólnego z Nim przeżywania swojej codzienności. Życzymy także doczesnych dobrodziejstw, aby sprawiały radość oraz prowadziły do większej miłości Boga i ludzi. Niech Nowy 2017 Rok będzie bogaty w łaskę Boga i miłosierdzie świadczone potrzebującym. Modlitwą obejmujemy Wszystkich, którym składamy te życzenia. Niech w nas i przez nas sławi się Boże Miłosierdzie!

niepokalna-nowenna

We wszystkich domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w Kiekrzu, 29 listopada rozpoczyna się duchowe przygotowania do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: wspólnie odprawiana jest nowenna złożona z antyfon i Litanii Loretańskiej. Niezależnie od wspólnotowej nowenny siostry starają się złożyć jakiś dar Matce Miłosierdzia właśnie na to święto. Święta Siostra Faustyna dodatkowo odprawiała nowennę, która polegała na odmówieniu każdego dnia 1000 „Zdrowaś Maryjo…” poza obowiązkowymi modlitwami w kaplicy i ćwiczeniami duchowymi. Sama przyznała: Dla chcącego – nic trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam. W dniach tych nie wymówiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku. Ale dla uczczenia Niepokalanej nic nie ma za wiele (Dz. 1413).

(2)

27 lipca rozpoczyna się nowenna przed uroczystością patronalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która przypada 5 sierpnia. W czasie nowenny śpiewana lub odmawiana jest „Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia”, w której prosimy Maryję, by nas broniła od nieprzyjaciół, przyjęła w godzinę śmierci i uprosiła nam miłosierdzie u swojego Syna. Tekst Koronki do Matki Bożej Miłosierdzia.

sanktuarium-sw-faustyny-w-kiekrzu-adwent

Adwent jest czasem nadziei, czuwania, czasem otwarcia nowego horyzontu, piękniejszego oraz szerszego wymiaru naszego życia. Papież Franciszek zaprasza do otwarcia naszego serca na łaskę, z którą  Bóg przychodzi do nas w codzienności; przestrzega, byśmy nie uważali się za właścicieli swego życia i nie stawiali oporu, gdy  Bóg chce je zmienić. Niech w  tym czuwaniu  i przemianie naszego serca pomaga nam Najświętsza Maryja Panna. Adwentowa Msza św. ku Jej czci – Roraty – celebrowana jest w kierskim Sanktuarium św. Faustyny w poniedziałki, środy i soboty o 6.30.