Aktualności – Archiwum

2 lutego 2019 r., Ofiarowanie Pańskie – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

w tym roku obchodzony pod hasłem “W służbie wiary i powołania”.

Papież Franciszek z tej okazji powiedział m.in.: “Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego.”

Plan świętowania Dnia Życia Konsekrowanego  w naszym Sanktuarium  z między parafialną grupą wiernych z Rokietnicy, Soboty i Cerekwicy

18.00 Msza św. adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa zakończona Apelem Jasnogórskim o 21.00

 

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Małżeństwu i Rodzinie działające przy Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu oferuje pomoc w zakresie psychoterapii i doradztwa. Korzystają z tej pomocy małżeństwa, które doświadczają trudności lub nie radzą sobie z problemami przeżywanymi w relacji ze współmałżonkiem i szukają pomocy, uwzględniającej relację z Panem Bogiem. Pomoc świadczona w formie terapii indywidualnej i grupowej, która prowadzona jest w oparciu o wartości chrześcijańskie i uwzględnia osobową relację człowieka z Bogiem.

Pomoc oferowana jest w zakresie:

  • Trudności małżeńskich wynikających z przenoszenia do związku destrukcyjnych schematów z dzieciństwa;
  • Uzależnienia w małżeństwie;
  • Niedojrzałości współmałżonków;
  • Trudności w komunikacji;
  • Trudności w zaspakajaniu potrzeb w małżeństwie;
  • Trudności we wzajemnym wspieraniu się;
  • Trudności w zawieraniu kontraktów małżeńskich, szukaniu kompromisów i rozwiązywaniu problemów;
  • Trudności związanych z pożyciem małżeńskim.

Celem terapii grupowej jest pogłębienie relacji z Bogiem w obliczu doświadczanych problemów w małżeństwie i kształtowanie pokory. Nawiązuje do programu dwunastu kroków „Wreszcie żyć” ks. Romualda Jaworskiego. Terapia rozpoczyna się Mszą św. i jest prowadzona przez psychoterapeutę w małych grupach (do 10 osób). Spotkania odbywają się w poniedziałki, co dwa tygodnie (19.00-21.00). Program obejmuje dwanaście spotkań.

 Można się zapisywać pod nr tel.: 603 758 990. ZAPRASZAMY!